Delen is het nieuwe bezit

Idealistisch? Jazeker, maar ook heel praktisch. Gewoon omdat je niet alles wilt bezitten, maar soms wel wil gebruiken.

Wat gaan we doen?

Share2Own gaat invulling geven aan onze visie van delen. Idealistisch, maar vooral ook om praktisch.

Hoe gaan we dat doen?

Delen is samen genieten, zonder misbruik van schaarse middelen. Schaarse middelen van jezelf en van de wereld die we ook lenen en delen.

En waarom?

Gewoon omdat je SOMS iets wilt gebruiken, maar er geen schaarse middelen voor over hebt.

About Us

Share2Own is ontstaan op een zolderkamer en wil bewijzen dat idealisme en pragmatisme heel goed samen gaan.

Feel free to contact us if you have any questions, we love talking to customers!